پروتزهای ثابت

روکش‌های تمام سرامیک

بریج (جایگزینی دندان از دست رفته با استفاده از دندانهای مجاور به عنوان پایه)

پست ریختگی

فایبرپست

ایمپلنت

پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت برای جایگزینی یک یا چند دندان از دست رفته

پروتزهای متحرک متکی بر ایمپلنت (اُوِر دِنچِر)

اصلاح طرح لبخند

لمینیت‌های سرامیکی

ونیرهای کامپوزیتی

سفید کردن دندان‌ها (بلیچینگ)

بازسازی لبخند با استفاده از لیمینیت‌ها و روکش‌های سرامیکی

با حرکت دادن دایره روی تصویر، وضعیت قبل و بعد از درمان را مقایسه کنید.

بازسازی دندان شکسته با استفاده از کامپوزیت (مواد ترمیمی همرنگ دندان) در یک جلسه

با حرکت دادن دایره روی تصویر، وضعیت قبل و بعد از درمان را مقایسه کنید.

برای لبخند زدن آماده‌اید؟

تماس بگیرید.

۳۶۶۱۷۳۵۸ – ۰۳۱